Путања

Матија Петровић


Број индекса: 70/2017
Тема завршног рада: Утицај пандемије Covid-19 на туризам Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Миљан Лековић, Проф. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 26.09.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа