Путања

Анђела Мијољић


Број индекса: 54/2016
Тема завршног рада: Организатори путовања и туристичке агенције у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 13ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 5


Штампа