Путања

Душан Турчиновић


Број индекса: 14/2017
Тема завршног рада: Вински туризам на Фрушкој гори
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 31.03.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа