Путања

Соња Карапанџић


Број индекса: 15/2016
Тема завршног рада: Седам светских чуда старог света
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф.др Тања Станишић
Датум и време одбране:14.02.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа