Путања

Борјана Вујашанин


Број индекса: 69/2016
Тема завршног рада: Морална одговорност и појам морала
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јован Нићифоровић
Датум и време одбране: 06.04.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа