Путања

Ангелина Лукић


Број индекса: 74/2015
Тема завршног рада: Гастрономске манифестације у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 28.03.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа