Путања

Владан Марковић


Број индекса: 60/2016
Тема завршног рада: Франшизинг у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.03.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа