Путања

Милица Милићевић


Број индекса: 27/2017
Тема завршног рада: Саобраћај као фактор развоја туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 09.11.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа