Путања

Кристина Стаменковић


Број индекса: 22/2016
Тема завршног рада: Конгресни туризам у Европи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 26.10.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа