Путања

Кристина Стевановић


Број индекса: 58/2015
Тема завршног рада: Актуелна етичка питања као део пословне етике
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа