Путања

Милица Ђорђевић


Број индекса: 42/2015
Тема завршног рада: Мобинг као облик неетичког пословања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 14ч
Кабинет: Слушаоница број 3


Штампа