Путања

Николина Робајац


Број индекса: 53/2017
Тема завршног рада: Културолошке разлике и њихов утицај на пословање
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.06.2022.г 9ч
Кабинет: Читаоница


Штампа