Путања

Ивана Василијевић


Број индекса: 102/2015
Тема завршног рада: Улазак међународних хотелских ланаца на тржиште Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа