Путања

Марина Вељковић


Број индекса: 55/2016
Тема завршног рада: Еколошки стандарди у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 15.12.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа