Путања

Марица Радојичић


Број индекса: 52/2016
Тема завршног рада: Значај гастрономских манифестација за туристичку привреду Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф.др Марија Костић, Доц.др Милица Луковић
Датум и време одбране: 07.03.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа