Путања

Моника Михајловић


Број индекса: 75/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање рекреативних садржаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 08.11.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа