Путања

Ана Петровић


Број индекса: 59/2017
Тема завршног рада: Управљање квалитетом у хотелском предузећу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 21.04.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа