Путања

Милена Димитријевић


Број индекса: 15/2017
Тема завршног рада: Најпознатије винске регије у свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Данијела Пантовић
Датум и време одбране: 11.04.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа