Путања

Тамара Михајловић


Број индекса: 360/2018
Тема завршног рада: Туристичке манифестације као фактор развоја савременог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Лакићевић, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 18.12.2019.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Валентина Стефановић


Број индекса: 308/2018
Тема завршног рада: Улога туристичке инспекције у развоју туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Андреј Мићовић, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 18.12.2019.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Петар Михајловић


Број индекса: 370/2018
Тема завршног рада: Утицај климатских фактора на туризам
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 18.12.2019.г 8ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Сара Јанковић


Број индекса: 301/2018
Тема завршног рада: Тематски туризам као савремена тенденција на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 03.12.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Ивана Радулашки


Број индекса: 401/2018
Тема завршног рада: Еko-сертификати у функцији одрживог развоја и заштите животне средине
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 02.12.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Ивана Петровић


Број индекса: 309/2018
Тема завршног рада: Место и улога луксузних хотела на савременом туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Смиљана Мићовић


Број индекса: 356/2018
Тема завршног рада: Америчко тржиште крстарења
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 29.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Јелена Вујадиновић


Број индекса: 353/2018
Тема завршног рада: Утицај страних директних инвестиција на развој туристичке делатности у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 14.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Соња Живковић


Број индекса: 351/2018
Тема завршног рада: Верски туризам у функцији унапређења туристичке понуде Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Дарко Димитровски, Проф.др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 15.10.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Невена Брозбић


Број индекса: 352/2018
Тема завршног рада: Примена еколошких иновација у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Весна Миловановић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Костић Снежана


Број индекса: 355/2018
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја руралног туризма у Централној Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Доц. Др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Младеновић Александра


Број индекса: 369/2018
Тема завршног рада: Стање и потенцијали за развој руралног туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Стевановић Тамара


Број индекса: 407/2018
Тема завршног рада: Еко-смештајни објекти у функцији прилагођавања туристичке понуде Врњачке Бање савременим трендовима на тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Снежана Милићевић,  Проф.др Марија Костић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 26.09.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Милутиновић Александра


Број индекса: 404/2017
Тема завршног рада: Финансијско извештавање у функцији ефикасног управљања организацијама у јавном и приватном сектору
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 19.06.2019.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 3

Илић Војислав


Број индекса: 410/2016
Тема завршног рада: Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност у функцији развоја хотелијерства и туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 24.05.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Цвијовић Бранко


Број индекса: 360/2017
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на подручју општине Пожега
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.05.2019.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Мартиновић Марко


Број индекса: 27/2015-МТ
Тема завршног рада: Вински туризам општине Александровац
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф.др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.03.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Гогић Катарина


Број индекса: 376/2017
Тема завршног рада: Туристичка понуда дунавског региона и потенцијали за развој руралног туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф.др Марија Мандарић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Миленковић Милена


Број индекса: 361/2017
Тема завршног рада: Стање и потенцијали развоја руралног туризма у општини Краљево
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц.др Миљан Лековић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Никић Сања


Број индекса: 379/2017
Тема завршног рада: Потенцијали развоја религиозног туризма у руралним подручјима Срема
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф.др Марија Мандарић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје