Путања

Јелена Ђорђевић


Број индекса: 358/2020
Тема завршног рада: Управљање временом као фактор успеха пословних људи
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 17.12.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа