Путања

Марија Ћурчић


Број индекса: 374/2020
Тема завршног рада: Улога званичних Интернет презентација у пословању хотела у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, председник, члан):  Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 13.12.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа