Путања

Јелена Милошевић


Број индекса: 306/2018
Тема завршног рада: Значај организовања туристичких догађаја у руралним подручјима
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Сања Бабовић


Број индекса: 306/2019
Тема завршног рада: Музичке манифестације у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Мина Величковић


Број индекса: 368/2019
Тема завршног рада: Утицај пандемије Ковид-19 на пословање малих и средњих предузећа у хотелијерству и турузму
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Небојша Павловић, Проф.др Сандра Живановић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 20.10.2020.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 5

Наташа Милојевић


Број индекса: 402/2019
Тема завршног рада: Потенцијал Србије за развој зелених хотела и њихов значај за туризам и хотелијерство
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 19.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Драган Гвозденовић


Број индекса: 403/2019
Тема завршног рада: Новопазарска бања као дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 20.10.2020.г 11ч45мин
Кабинет: Читаоница

Ана Миленковић


Број индекса: 401/2019
Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде Сокобање савременим трендовима на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 20.10.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Лазар Иванов


Број индекса: 359/2018
Тема завршног рада: Значајни облици руралног туризма у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 06.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Марија Катровановић


Број индекса: 404/2019
Тема завршног рада: Перспективе развоја бање Врдник као савремене дестинације здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Сандра Живановић
Датум и време одбране: 06.10.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Ана Веселиновић


Број индекса: 352/2018
Тема завршног рада: Утицај политичких криза на туризам
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Стефан Брђовић


Број индекса: 403/2018
Тема завршног рада: Специфичности управљања трошковима у специјалним болницама
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Проф.др Марија Костић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 17.09.2020.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Момчило Цонић


Број индекса: 310/2018
Тема завршног рада: Еколошке детерминанте конкурентности туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Бојан Крстић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 17.09.2020.г 15ч
Кабинет: Читаоница

Тања Пешић


Број индекса: 354/2019
Тема завршног рада: Гастрономске манифестације као део туристичке понуде Војводине
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 10.09.2020.г 9ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милен Ђокић


Број индекса: 306/2017
Тема завршног рада: Улога, значај и изазови етике у ревизорској професији у савременом друштву
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Тијана Петровић


Број индекса: 351/2019
Тема завршног рада: Зелени хотели
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Невена Јовановић


Број индекса: 367/2018
Тема завршног рада: Развој руралног туризма у општини Ивањица
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Марија Нешић


Број индекса: 361/2018
Тема завршног рада: Интернет промоција руралног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Звездана Петронијевић


Број индекса: 405/2018
Тема завршног рада: UNESCO програм заштите у свету и код нас
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Марија Лакићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Бојана Шкалић


Број индекса: 406/2018
Тема завршног рада: Иновативни туристички производи у функцији стратешког развоја Врњачке Бање
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана салаНикола Ђорђевић


Број индекса: 304/2018
Тема завршног рада: Перспективе развоја различитих видова туризма у Кладову
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 17.12.2019.г 8ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Марина Савић


Број индекса: 357/2018
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на подручју града Ваљева
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 18.12.2019.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје