Путања

Бојана Миленковић


Број индекса: 404/2020
Тема завршног рада: Перспектива развоја и одрживости у НП Копаоник
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 23.05.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа