Путања

Андријана Кељановић


Број индекса: 353/2020
Тема завршног рада: Авантуристички туризам као савремена тенденција на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 28.02.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа