Путања

Сара Миловановић


Број индекса: 357/2019
Тема завршног рада: Утицај пандемије COVID-19 на музичке манифестације у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан):  Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 14.02.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа