Путања

Ајла Шемсовић


Број индекса: 355/2020
Тема завршног рада: Утицај пандемије Ковид-19 на запошљавање радника
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 29.11.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Никола Д. Николић


Број индекса: 357/2020
Тема завршног рада: Повезаност видео игара и туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 29.11.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Милена Савић


Број индекса: 361/2020
Тема завршног рада: Могућности и перспективе развоја руралног туризма у општини Рашка
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 29.11.2021.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Милица Станковић


Број индекса: 362/2020
Тема завршног рада: Утицај социо-економских елемената на развој руралног туризма Дунавске регије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 08.11.2021.г 09ч
Кабинет: Свечана сала

Кристина Марковић


Број индекса: 411/2020
Тема завршног рада: Потенцијали за развој Јошаничке Бање као савремене тенденције здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 15ч
Кабинет: Свечана сала

Срђан Вујатовић


Број индекса: 361/2019
Тема завршног рада: Значај туризма у развоју Браничевског округа
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Соња Милутиновић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 11.10.2021.г 15ч
Кабинет: Свечана сала

Сузана Боровић


Број индекса: 363/2020
Тема завршног рада: Квалитет туристичких услуга у руралном туризму Рашког округа и могућности његовог унапређења
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Јасмина Огњановић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 18.10.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Вања Савић


Број индекса: 402/2020
Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде Пролом Бање савременим трендовима на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 01.10.2021.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Марија Максимовић


Број индекса: 366/2020
Тема завршног рада: Стање и потенцијали развоја авантуристичког туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 20.09.2021.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Петар Премовић


Број индекса: 368/2018
Тема завршног рада: Рурални туризам у Ибарској долини
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 14.09.2021.г 9ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Александра Поповић


Број индекса: 311/2018
Тема завршног рада: Утицај пандемије Ковид-19 на развој руралног туризма на територији града Краљева
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 13.09.2021.г 15ч
Кабинет: Свечана сала

Драгана Половина


Број индекса: 401/2020
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја Овчар Бање као дестинације здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 15.07.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Сања Борисављевић


Број индекса: 368/2020
Тема завршног рада: Значај и улога планинских центара у туризму Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 29.06.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Кристина Стоиљковић


Број индекса: 366/2019
Тема завршног рада: Утицај терористичких напада на туристичку дестинацију - пример Египта
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.04.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Александра Јовановић


Број индекса: 365/2019
Тема завршног рада: Управљање хотелским предузећем на примеру хотела „Constantine the great” у Београду
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 29.01.2021.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Ана Гардић


Број индекса: 310/2019
Тема завршног рада: Специфичности ревизорских извештаја хотелских предузећа
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 25.01.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Бојана Бошковић


Број индекса: 405/2019
Тема завршног рада: Специфичности финансијског управљања и контроле у савременом друштву
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 25.01.2021.г 12ч15мин
Кабинет: Свечана сала

Драган Ковачевић


Број индекса: 354/2017
Тема завршног рада: Тематски путеви као тренд у туризму, са посебним освртом на гастрономске и винске путеве
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.01.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Никола Ђорђевић


Број индекса: 305/2018
Тема завршног рада: Ставови гостију о сигурности и безбедности у хотелу - студија случаја хотел „Museum“- Београд
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Сања Станишић


Број индекса: 406/2019
Тема завршног рада: Туристичка валоризација бања Јужне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 25.12.2020.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје