Путања

Сања Борисављевић


Број индекса: 368/2020
Тема завршног рада: Значај и улога планинских центара у туризму Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 29.06.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Кристина Стоиљковић


Број индекса: 366/2019
Тема завршног рада: Утицај терористичких напада на туристичку дестинацију - пример Египта
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.04.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Александра Јовановић


Број индекса: 365/2019
Тема завршног рада: Управљање хотелским предузећем на примеру хотела „Constantine the great” у Београду
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 29.01.2021.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Ана Гардић


Број индекса: 310/2019
Тема завршног рада: Специфичности ревизорских извештаја хотелских предузећа
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 25.01.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Бојана Бошковић


Број индекса: 405/2019
Тема завршног рада: Специфичности финансијског управљања и контроле у савременом друштву
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 25.01.2021.г 12ч15мин
Кабинет: Свечана сала

Драган Ковачевић


Број индекса: 354/2017
Тема завршног рада: Тематски путеви као тренд у туризму, са посебним освртом на гастрономске и винске путеве
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.01.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Никола Ђорђевић


Број индекса: 305/2018
Тема завршног рада: Ставови гостију о сигурности и безбедности у хотелу - студија случаја хотел „Museum“- Београд
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Сања Станишић


Број индекса: 406/2019
Тема завршног рада: Туристичка валоризација бања Јужне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 25.12.2020.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Маја Миленковић


Број индекса: 311/2019
Тема завршног рада: Прилагођавање хотелских објеката природном окружењу
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Крављача


Број индекса: 303/2019
Тема завршног рада: Стање и тенденције развоја туризма на Старој планини
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 25.12.2020.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милан Лаковић


Број индекса: 312/2019
Тема завршног рада: Употреба информационо-комуникационих технологија у продаји и маркетингу хотела
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Златко Ланговић, Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 12ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 6

Никола Тракић


Број индекса: 360/2019
Тема завршног рада: Предузетник и менаџер, сличности и разлике
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 14ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 2

Нејада Махмоуд


Број индекса: 358/2019
Тема завршног рада: Иновацијама у управљању организацијом
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 13ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 2

Јована Стојановић


Број индекса: 353/2019
Тема завршног рада: Концепт флексибилности на радном месту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Андреј Мићовић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 13ч45мин
Кабинет: Слушаоница број 2

Милан Никић


Број индекса: 407/2019
Тема завршног рада: Потенцијали обнове и развоја здравственог туризма Матарушке Бање
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Марија Костић, Проф. др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 2

Милош Влашковић


Број индекса: 301/2019
Тема завршног рада: Хотелски ланци и брендови у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Дијана Миленковић


Број индекса: 363/2019
Тема завршног рада: Потенцијали развоја туризма у Поморавском округу
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Радован Милетић


Број индекса: 302/2019
Тема завршног рада: Проблеми и перспективе савременог развоја културног туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Златан Маринковић


Број индекса: 354/2018
Тема завршног рада: Значај старих заната за развој руралног туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Тамара Ковачевић


Број индекса: 355/2019
Тема завршног рада: Рудно као потенцијална етно туристичка дестинација Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје