Путања

Бојана Радојковић


Број индекса: 365/2020
Тема завршног рада: Укљученост жена у предузетништво  у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.06.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Иван Шљивић


Број индекса: 308/2019
Тема завршног рада: Садашње стање и перспективе развоја руралног туризма у општини Врњачка Бања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић, Проф.др Тања Станишић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 02.06.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Бојана Миленковић


Број индекса: 404/2020
Тема завршног рада: Перспектива развоја и одрживости у НП Копаоник
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 23.05.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Андријана Кељановић


Број индекса: 353/2020
Тема завршног рада: Авантуристички туризам као савремена тенденција на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 28.02.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Јулија Пешић


Број индекса: 413/2020
Тема завршног рада: Природни лековити чиниоци и њихова примена у SPA и Wellness процедурама, са посебним освртом на лековиту флору
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Сандра Живановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.02.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Александра Ђокић Илић


Број индекса: 412/2020
Тема завршног рада: Географска дистрибуција и примена природних лековитих ресурса у балнеоклиматолошким центрима Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 21.02.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Сара Миловановић


Број индекса: 357/2019
Тема завршног рада: Утицај пандемије COVID-19 на музичке манифестације у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан):  Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 14.02.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Ђорђе Савић


Број индекса: 402/2018
Тема завршног рада: Лидерство у функцији успешног пословања предузећа у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 21.02.2022.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Исидора Петровић


Број индекса: 405/2020
Тема завршног рада: Одрживи туризам као потреба савремених туристичких кретања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Ђорђе Макуљевић


Број индекса: 376/2020
Тема завршног рада: Утицај интелектуалног капитала на перформансе етно села и туристичких домаћинстава
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 09ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Дијана Белоица


Број индекса: 370/2019
Тема завршног рада: Значај гастрономске понуде  у развоју  руралног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Софија Антић


Број индекса: 356/2019
Тема завршног рада: Стање и потенцијали развоја културног туризма у региону Јужне и Источне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Бојана Костић


Број индекса: 305/2019
Тема завршног рада: Утицај пандемије Covid-19 на рурални туризам у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Јована Лукић


Број индекса: 302/2020
Тема завршног рада: Пројектовање развоја туризма на глобалном нивоу и значај одрживог туризма након пандемије вируса Covid-19
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Стефан Вукомановић


Број индекса: 356/2020
Тема завршног рада: Утицај глобализације на туризам Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ивана Ђокић


Број индекса: 364/2020
Тема завршног рада: Значај водећих градских туристичких центара Европе на глобалном туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Никола З. Николић


Број индекса: 307/2020
Тема завршног рада: Допринос вештачке интелигенције раду организације
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Нађа Јеремић-Штављанин


Број индекса: 307/2018
Тема завршног рада: Оправданост инвестирања у смештајне капацитете и рурални туризам Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Златко Ланговић, Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Ана Ланговић Милићевић
Датум и време одбране: 20.12.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Слушаоница 2

Мариа Урбан


Број индекса: 410/2020
Тема завршног рада: Бања Ковиљача као савремена дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 20.12.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јелена Ђорђевић


Број индекса: 358/2020
Тема завршног рада: Управљање временом као фактор успеха пословних људи
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 17.12.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје