Путања

Божић Ана


Број индекса: 305/2017
Тема завршног рада: Необични хотели у функцији прилагођавања хотелске понуде Србије савременим туристичким трендовима
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Крњинац Наташа


Број индекса: 405/2016
Тема завршног рада: Здравствено-туристички производ Врњачке Бање и могућност његовог будућег развоја
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић, Проф.др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Симовић Драгана


Број индекса: 364/2017
Тема завршног рада: Карактеристике пословања туроператера на туристичком тржишту Републике Србије и њихов одговор на кризне ситуације
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 18.12.2018.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Миленковић Јелена


Број индекса: 365/2017
Тема завршног рада: Улога и значај путног здравственог осигурања за повратак српских туриста на тероризмом угрожене дестинсције Египта и Туниса
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 18.12.2018.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана Сала

Радосављевић Миљана


Број индекса: 303/2017
Тема завршног рада: Путеви културе као савремени туристички производ
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 18.12.2018.г 10ч 
Кабинет: Свечана Сала

Чеперковић Душан


Број индекса: 405/2017
Тема завршног рада: Управљање инвестицијама у специјалним болницама у бањама Републике Србије у функцији развоја здравственог тузризма
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 18.12.2018.г 10ч 45мин
Кабинет: Свечана Сала

Кнежевић Инес


Број индекса: 401/2017
Тема завршног рада: Специфичности финансирања система здравствене заштите
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 17.12.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Обрадовић Милош


Број индекса: 301/2017
Тема завршног рада: Интерна контрола у функцији развоја хотелских предузећа у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 12.12.2018.г 10ч
Кабинет: Свечана Сала

Радовић Борко


Број индекса: 421/2016
Тема завршног рада: Лојалност корисника услуга Рибарске Бање
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 10.12.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Лечић Слободан


Број индекса: 353/2017
Тема завршног рада: Потенцијали развоја руралног туризма општине Чајетина
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 03.12.2018.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Пешић Марија


Број индекса: 403/2017
Тема завршног рада: Здравствено осигурање запослених са посебним освртом на запослене у хотелијерству и туризму у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. Др Александра Митровић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Сандра Живановић
Датум и време одбране: 14.11.2018.г 09ч
Кабинет: Свечана Сала

Бзенић Анђелија


Број индекса: 418/2016
Тема завршног рада: Србија као дестинација медицинског  туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Сандра Живановић
Датум и време одбране: 05.11.2018.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Стојадинов Милица


Број индекса: 373/2017
Тема завршног рада: Примена концепта одрживог развоја туризма у туристичкој привреди града Крагујевца
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Марија Костић, 
Датум и време одбране: 29.10.2018.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Ђорђевић Невена


Број индекса: 377/2017
Тема завршног рада: Крупајско врело као нова еко-туристичка дестинација у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 24.10.2018.г 09ч15мин
Кабинет: Свечана Сала

Илић Теодора


Број индекса: 375/2017
Тема завршног рада: Стање и потенцијали развоја руралног туризма у Западној Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић,  Доц.др Дејан Секулић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 22.10.2018.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Јовановић Анђела


Број индекса: 366/2017
Тема завршног рада: Потенцијали развоја туризма на подручју града Крагујевца
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Драго Цвијановић,  Доц.др Александра Митровић
Датум и време одбране: 22.10.2018.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана Сала

Миленковић Јована


Број индекса: 369/2017
Тема завршног рада: Значај гастрономске понуде за развој руралног туризма у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић, Доц.др Марија Костић, Проф.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 22.10.2018.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана Сала

Величковић Драган


Број индекса: 370/2017
Тема завршног рада: Одрживи развој туризма на примеру Србије као туристичке дестинације
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Марија Мандарић, Доц.др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 22.10.2018.г 15ч
Кабинет: Свечана Сала

Прибаковић Татјана


Број индекса: 406/2017
Тема завршног рада: Упоредна анализа развоја туризма у националним парковима Копаоника и Таре
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Лакићевић, Проф.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 16.10.2018.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Маријана Сеочанац


Број индекса: 363/2017
Тема завршног рада: Београд као nightlife туристичка дестинација , анализа коментара на TripAdvisor-у
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 16.10.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Мени за мобилне уређаје