Путања

Дуња Раденковић


Број индекса: 407/2017
Тема завршног рада: Специфичности јавно-приватног партнерства у здравственом систему Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. Др Александра Митровић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 22.10.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Милица Поповић


Број индекса: 352/2017
Тема завршног рада: Маркетинг информациони системи у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 15.10.2018.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Дедић Милена


Број индекса: 402/2017
Тема завршног рада: Начини уштеде енергије у сектору туризма и хотелијерства
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Дејан Секулић, Доц.др Александра Митровић
Датум и време одбране: 08.10.2018.г 15ч
Кабинет: Слушаоница 3

Кокерић Саша


Број индекса: 357/2017
Тема завршног рада: Ревитализација климатског лечилишта Бешњаја
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Сандра Живановић, Проф.др Драгана Гњатовић, Проф.др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 01.10.2018.г 9ч 30мин
Кабинет: Слушаоница 3

Видановић Ана


Број индекса: 408/2016
Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде Бање Палић  савременим трендовима на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић, Проф.др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 02.10.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Мени за мобилне уређаје