Путања

Момчило Џогановић


Број индекса: 301/2021
Тема завршног рада: Значај и улога менаџмента људских ресурса у мотивисању запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 13.10.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа