Путања

Иван Стојановић


Број индекса: 364/2021
Тема завршног рада: Управљање промотивним и продајним активностима у хотелима високе категорије у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 27.12.2022.г 11ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа