Путања

Ана Симић


Број индекса: 367/2020
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја руралног туризма на теритотији Топличког округа
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Данијела Пантовић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 22.11.2022.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа