Путања

Јулија Пешић


Број индекса: 413/2020
Тема завршног рада: Природни лековити чиниоци и њихова примена у SPA и Wellness процедурама, са посебним освртом на лековиту флору
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Сандра Живановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.02.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа