Путања

Ђорђе Савић


Број индекса: 402/2018
Тема завршног рада: Лидерство у функцији успешног пословања предузећа у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 21.02.2022.г 14ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа