Путања

Набавка на коју се ЗЈН не примењује по чл. 27 став 1: набавке услуга процењене вредности испод 1.000.000,00 рсд: Набавка услуге ресторана поводом "Дана факултета" Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу


15.04.2024.г  
   Позив за подношење понуда за набавку услуга: Набавка услуге ресторана поводом "Дана факултета" Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу

15.04.2024.г      Образац понуде

Мени за мобилне уређаје