Путања

Набавка на коју се ЗЈН не примењује по чл. 27 став 1: набавка услуга ресторана поводом организовања прославе Нове године за запослене


02.12.2023.г      Позив за подношење понуда за набавку услуга: набавка услуга ресторана поводом организовања прославе Нове године за запослене

Мени за мобилне уређаје