Путања

Бојана Радојковић


Број индекса: 365/2020
Тема завршног рада: Укљученост жена у предузетништво  у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.06.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа