Путања

Александра Ђокић Илић


Број индекса: 412/2020
Тема завршног рада: Географска дистрибуција и примена природних лековитих ресурса у балнеоклиматолошким центрима Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 21.02.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа