Путања

Јована Лукић


Број индекса: 302/2020
Тема завршног рада: Пројектовање развоја туризма на глобалном нивоу и значај одрживог туризма након пандемије вируса Covid-19
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа