Путања

Андријана Чоловић


Број индекса: 305/2020
Тема завршног рада: Утицај зеленог ланца снабдевања  на перформансе хотелских предузећа
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 20.06.2022.г 9ч
Кабинет: Читаоница


Штампа