Путања

Ивана Петровић


Број индекса: 354/2020
Тема завршног рада: Утицај пандемије COVID – 19 на планински туризам у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 26.09.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа