Путања

Бојана Мунитлак


Број индекса: 373/2020
Тема завршног рада: Рурални туризам у функцији развоја општине Ивањица
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 12.09.2022.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа