Путања

Нађа Јеремић-Штављанин


Број индекса: 307/2018
Тема завршног рада: Оправданост инвестирања у смештајне капацитете и рурални туризам Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Златко Ланговић, Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Ана Ланговић Милићевић
Датум и време одбране: 20.12.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Слушаоница 2


Штампа