Путања

Ивана Ђокић


Број индекса: 364/2020
Тема завршног рада: Значај водећих градских туристичких центара Европе на глобалном туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа