Путања

Мариа Урбан


Број индекса: 410/2020
Тема завршног рада: Бања Ковиљача као савремена дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 20.12.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа