Путања

Никола Д. Николић


Број индекса: 357/2020
Тема завршног рада: Повезаност видео игара и туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 29.11.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа