Путања

Никола З. Николић


Број индекса: 307/2020
Тема завршног рада: Допринос вештачке интелигенције раду организације
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа