Путања

Ајла Шемсовић


Број индекса: 355/2020
Тема завршног рада: Утицај пандемије Ковид-19 на запошљавање радника
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 29.11.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа