Путања

Стефан Вукомановић


Број индекса: 356/2020
Тема завршног рада: Утицај глобализације на туризам Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа