Путања

Александра Павићевић


Број индекса: 406/2020
Тема завршног рада: Сокобања као савремена дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 13.12.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа