Путања

Mеђународна конференција у Темишвару од 18-19.октобра 2018.г.

 

На основу позива оснивача научне мреже RebResNet (Resources Economics and Bioeconomy in Competitive Societies), проф. др Драго Цвијановић, проф. др Марија Мандарић, доц. др Дејан Секулић и доц.др Марија Костић путовали су у Темишвар (Румунија) и учествовали су на првом Међународном симпозијуму у Темишвару у периоду 18-19. октобар 2018. године.

Симпозијум је окупио представнике више научних институција из региона. Циљ симпозијума је био да се договоре будуће активности чланица у намери да се конституише конзорцијум партнера из земаља Западног Балкана који ће аплицирати за европске пројекте.

Током дводневног симпозијума презентовани су резултати досадашњег рада Факултета, правци будућег развоја и такође, договорене су бројне заједничке активности међу чланицама мреже. У интересу остварења примарног циља мреже договорено је да се успостави научна и истраживачка сарадња кроз:

  • Учешће професора свих факултета у писању заједничке међународне публикације у којој би свако, према научним преференцијама урадио одређена поглавља,
  • Размену стручне и научне литературе,
  • Суорганизацију међународних конференција, са посебним акцентом на подршку за младе истраживаче, кроз формирање посебне секције и издвајање новчаних средстава у вредности од 250 еура за најбољи рад, који би био финансиран од стране RebResNet-a,
  • Реализацију гостујућих предавања,
  • Заједничко учешће на пројектима и у изради стручних стратегија,
  • Размену наставника и студената,
  • Организовање летњих школа,
  • Учешће наставника у комисијама за израду докторске дисертације, и др.

На основу размене искустава свих представника институција договорене су активности које ће се спроводити у будућности, а тичу се првенествено пројектне сарадње и писања научних радова, као и обавезе сваког од учесника које морају бити спроведене до следећег састанка мреже.

ФОТО:

Међународни конгрес „HOTELPLAN 2018“ -Београд

 

Испред Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу др Снежана Милићевић, др Марија Мандарић и др Дејан Секулић учествовали су на Седмом међународном конгресу „HOTELPLAN 2018“ који је одржан од 2.-3. новембра у Београду у организацији Високе хотелијерске школе струковних студија.

Главна тема конгреса била је „Гостопримство као фактор квалитета понуде и конкурентности туристичке дестинације“.

Основни циљ овог међународног Конгреса је да подстакне истраживања у различитим научним областима,као и да анализира иновације у свим секторима хотелске и туристичке индустрије.

Овај догађај се састоји од презентација научних и стручних радова,такмичења студената и панел дискусија.

ФОТО:

 

Иновативни здравствено туристички производи као основ конкурентности на туристичком тржишту - примери познатих бања Европе


Дана 21.09.2018. године др Снежана Милићевић, ванредни професор Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу одржала је гостујуће предавање на позив Туристичке организације Аранђеловац.

Предавање на тему „Иновативни здравствено туристички производи као основ конкурентности на туристичком тржишту - примери познатих бања Европе“,  било је организовано у просторијама Високе школе струковних студија у Аранђеловцу, као део реализације пројекта “Едукација запослених у Туристичкој организацији Аранђеловац, приватним домаћинствима и угоститељским објектима“ на основу расписаног јавног конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за доделу субвенција и донација у 2018. години.

ФОТО:

Мени за мобилне уређаје