Путања

Истраживачки симпозијум Центра за истраживање у туризму при Факултету за бизнис и право Универзитета Едит Кован у Перту и Центра за истраживање и образовање у туризму при Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу

Након успешно реализованих одлазних и долазних академских мобилности током маја 2023. године (https://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nauka/naucne-aktivnosti/4524-erasmus-plus-poseta-fakultetu-zabiznis-i-pravo-australija, https://hit-vb.kg.ac.rs/index.php/4119-poseta-profesora-univerziteta-edit-kovan-australija), дана 1. децембра 2023. године, потписан је Меморандум о разумевању између Универзитета у Крагујевцу и Универзитета Едит Кован у Перту. На основу потписаног Меморандума, одржан је заједнички истраживачки симпозијум под називом “Post-pandemic Tourism and Hospitality Research: Global Insights” у онлајн формату у организацији Центра за истраживање у туризму при Факултету за бизнис и право Едит Кован Универзитета који води проф. др Сем Хуанг и Центра за истраживање и образовање у туризму при Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу, који води проф. др Андреј Мићовић. На Симпозијуму су изложени радови представника Универзитета Едит Кован из Аустралије, Сичуан и Хуађао Универзитета из Кине, Хирошима Универзитета из Јапана, Санвеј Универзитета из Малезије и са наше институције (проф. др Дарко Димитровски и проф. др Весна Миловановић). Онлајн семинар је био отворен за ширу јавност са посетом од око деведесет научника из целог света. Такође у оквиру истраживачког симпозијума је организована и панел дискусија на тему “Has the landscape of tourism and hospitality research changed due to the pandemic?” у којој су учествовали следећи истакнути научници (Каролин Функ са Хирошима Универзитета из Јапана, Александар Труп са Санвеј Универзитета у Малезији, Ноел Скот са Едит Кован Универзитета у Аустралији, Мануел Вонг са Технолошког Института из Тимора и Сем Хуанг са Едит Кован Универзитета).


Штампа